ເປັນຫຍັງແມ່ຕູ້ເອົາລູກມາແຕ່ຈູບແມ່ຕູ້?ມີ 4 ເຫດຜົນ, ແທ້ໆບໍ່ສາມາດຕໍານິຕິຕຽນເດັກ

ແມ່ຕູ້ຂອງ Yanyan ມີຄວາມສັບສົນເລັກນ້ອຍເມື່ອໄວໆມານີ້, ແນ່ນອນ, ນາງໄດ້ເປັນຫລານສາວທີ່ລ້ຽງມາດ້ວຍຕົວເອງ, ເປັນຫຍັງໃນສາຍຕາຂອງລູກໆ, ນາງໄດ້ຖືກຈູບໂດຍແມ່ຕູ້ຂອງນາງທີ່ບໍ່ໄດ້ດູແລນາງເປັນເວລາຫນຶ່ງມື້.ແມ່ຕູ້ Yanyan ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກແມ່ຕູ້ຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ.ສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ, ແມ່ຕູ້ຢາກກັບໄປ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ແມ່ຕູ້ຊ່ວຍເອົາມາໃຫ້.

燕燕姥姥最近有点想不通,明明是自己一手带大的外孙女,为啥在孩子眼里,对没照看过自己一天的奶奶竟比自己亲。

燕燕从一出生,就是姥姥帮忙带大的,这些年燕燕妈妈工作忙,姥姥一把屎一把尿将燕燕带大。前几天老家有事儿,姥姥要回去一趟,就让奶奶来帮忙带几天燕燕。

结果奶奶一进门,燕燕就搂着奶奶的脖子亲个不停,还口口声声说“奶奶,我太想你了!你可要好好陪陪我”

燕燕又是给奶奶拿自己喜欢的酸奶,又是给奶奶捶腿。还撒娇让奶奶多住几天陪陪自己,甚至说自己最喜欢的就是奶奶。

看到眼前的一幕,姥姥不禁有些吃醋,生气地觉得燕燕太没良心。

为啥姥姥带大的孩子,到头来却和奶奶亲?难道真是应了那句俗语“外甥狗,外甥狗,吃了就走”?

大部分家长会认为原因在于孩子,没良心,养不熟,不管对他有多好,还是向着奶奶家。其实,这真是冤枉孩子了。

对于孩子来说,他们的想法很简单,觉得睡好,就亲近谁,孩子之所以到头来和奶奶亲,原因主要出在这几点上。

1、潜移默化的陈旧观念输入

“姥姥再辛苦,也是给别人家养孩子。”

“姥姥养你有啥用,将来还是和你奶奶亲。”

你是不是经常会听到一些姥姥这样对孩子说?

虽然姥姥们只是用这样的话和孩子开玩笑,但是孩子经常听,无疑等于被洗脑。对于年幼无知,毫无判断力的孩子来说,他们会非常信任大人对自己说的每一句话,他们会默认为“是的,我就应该对奶奶亲”

以前的孩子多由奶奶带大,一家人都和奶奶住在一起,所以和奶奶自然就更亲近,也就有了“外甥狗,外甥狗,吃了就走”的说法。

所以,在我们的普遍认知中,孩子就是和男方父母更亲近,即使现在孩子由姥姥带大,这种观念还是改不过来,并且会时不时地透露出来。

如果真是为了孩子好,就不要总给孩子“洗脑”,孩子长大后,自己有判断力,愿意和谁亲近是孩子自己的选择,不要强加给孩子。

2、教育方式不同

姥姥带娃和奶奶带娃的最大不同,就是姥姥一般不太惯着娃。

因为姥姥的教育理念基本上会和女儿保持一致,很少有分歧,她们都会顺着女儿的教育理念走,所以对孩子相对来说比较严格。

而经常不见的奶奶一看到孩子,就会忍不住去骄纵一下,允许吃垃圾食品,允许看电视玩手机等等。

一边松,一边严,你说孩子会喜欢那边呢?

这也就形成了大家眼中的“孩子对奶奶更亲近”

3、有意无意的偏心,造成对孩子的伤害

芊芊虽然是姥姥带大的,但是好几次都和妈妈说“不喜欢姥姥”,原因就是姥姥太偏心。

原来姥姥有些重男轻女的思想的,虽然都是自己的女儿儿子的孩子,但是态度多少有些不同。每次舅舅家的小弟弟来玩,姥姥都会要求芊芊让着弟弟,还会给弟弟买很多好吃的,弟弟一哭姥姥就说是芊芊的问题,所以芊芊非常不开心。

有的老人又是姥姥,又是奶奶,传统旧思想的作祟让他们对待孩子的态度非常不同。

而孩子们的感知力是很强的,他们非常敏感,谁对自己好,一下子就能感受出来。而孩子的表现也很直接“对我好的,我就对他好,对我不好的,我就不喜欢”。

于是,这种有意无意的偏心就造成了孩子对姥姥的不喜欢。

4、“三岁前对孩子们再好,他们都会忘记”

有人说姥姥辛苦带大的孩子,长大后被奶奶收割。

确实,和以前不同,现在的家庭,姥姥变成了带娃主力军,而奶奶则做起了甩手掌柜。

所以让很多姥姥心理不平衡的就是,我把你从小带大,结果你的感情对两边付出是一样的,就认为孩子没良心,甚至偏心眼。

其实,这真的是冤枉孩子了,姥姥来帮忙的时候,大多是孩子比较小的年级,也就是刚出生到上幼儿园这个阶段,而大部分的孩子对三岁之前的事情,都记不清。

谁将自己带大的,如何照顾自己的,他的记忆其实都很模糊。

随着孩子长大,他的认知能力,以及能力提高后,再照顾自己的人他才会印象更为深刻。

所以说,不是孩子没良心,而是他根本没记住。

站在老人的角度,她们为孩子付出了这么多,特别是孩子最难带的阶段,多亏了姥姥们,才能顺利熬过来。长大后,如果孩子对他们没有表现出亲昵来,确实有些寒心。

但是我们也不能一味责怪孩子偏心眼,没良心,而是要认识到孩子出现“偏心”的真正原因,然后摆正心态,去正确引导孩子。

姥姥带大的孩子,却和奶奶亲,对于这个问题,您的看法如何,欢迎留言讨论!

ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານ

ກັບໄປທາງເທີງ